CPC Là Gì?

CPC là gì? CPC (Cost Per Click) là Giá mỗi lần nhấp chuột tức mức giá bạn phải trả cho mỗi lần người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. Mỗi click chuột là một tương tác thể hiện sự quan tâm và chú ý của người dùng đối với sản phẩm/ dịch vụ bạn cung cấp.

CPC (Cost Per Click)

CPC của các chiến dịch do các nhà quảng cáo đặt giá thầu và chi phí cho mỗi nhấp chuột có thể nhỏ hơn hoặc bằng giá thầu tối đa của bạn, vì nó qua phiên đấu giá thầu với một loạt các đối thủ cạnh tranh trong một khoảng thời gian. Bảng xếp hạng của bạn trên google tùy thuộc vào điểm chất lượng và giá thầu tối đa của bạn so với đồi thủ.

CPC quan trọng vì nó thể hiện sự thành công của chi phí trong chiến dich quảng cáo tìm kiếm khi bạn sử dụng các nền tảng quảng cáo như Google AdWords.

Kiểm soát và hạ giá cho CPC:

Nâng cao điểm chất lượng:

Google đã tạo ra một hệ thống tự động có giảm giá cho chiến dịch PPC, nếu tối ưu tốt có Điểm Chất lượng cao. 

  • Tăng tỉ lệ nhấp (CTR)
  • Mức độ liên quan của từ khóa, các nhóm quảng cáo có liên quan.
  • Tối ưu văn bản và cải thiện trang đích.

Mở rộng tìm kiếm của bạn: xem xét những nhấp chuột mới, có liên quan và có giá trị, việc phân phối ngân sách của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Tiến hành lọc và ngăn chặn các lượt click ảo.

Đánh giá