Chức Năng Đếm Ngược Tự Động Trong Quảng Cáo Adwords

Công cụ tùy chỉnh đếm ngược có sức mạnh để tạo ra cảm giác cấp bách cho khách hàng tiềm năng và chuyển họ xuống kênh chuyển đổi có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với hiệu suất chiến dịch tìm kiếm.

Công cụ tùy chỉnh đếm ngược là gì?

Công cụ tùy chỉnh đếm ngược thì bạn có thể chèn tính năng đếm ngược vào trong dòng tiêu đề, mô tả hoặc đường dẫn ở trong quảng cáo văn bản hay quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Tính năng này chúng sẽ tự động đếm ngược ngày, giờ và phút cho đến khi kết thúc ưu đãi của bạn. Điều này sẽ giúp cho bạn không phải liên tục kiểm tra những quảng cáo đang chạy và cập nhật bản sao quảng cáo cụ thể cho giao dịch đang được quảng cáo.

Cách thiết lập

Bước 1: Xác định phần (Dòng tiêu đề, Decription, Đường dẫn) của quảng cáo văn bản mở rộng mà bạn muốn kết hợp với Công cụ tùy chỉnh đếm ngược.

Bước 2: Nhập dấu ngoặc nhọn bên trái vào trường văn bản mong muốn và sau đó chọn “ Đếm ngược ” từ danh sách những tùy chọn trong trình đơn thả xuống.

Sau khi “ Đếm ngược ” được chọn, một hộp thoại sẽ được xuất hiện, nơi mà bạn sẽ nhập những phần còn lại của thông tin cần thiết.

Bước 3: Nhập ngày và giờ mà bạn muốn kết thúc đếm ngược. Thời gian phải được nhập ở định dạng 24 giờ và sẽ mặc định là nửa đêm vào lúc 00:00:00 nếu thời gian kết thúc không được nhập.

Bước 4: Nhập số ngày trước ngày kết thúc đếm ngược mà bạn muốn bắt đầu đếm ngược. Điều này sẽ xác định thời điểm quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Nếu để trống, bộ đếm ngược sẽ mặc định là năm ngày trước ngày kết thúc của bạn. Để tạo cảm giác cấp bách, tôi không khuyên bạn nên bắt đầu đếm ngược quá 14 ngày trước ngày kết thúc của bạn.

Bước 5: Chọn tùy chọn múi giờ bạn muốn bộ đếm ngược của mình tuân theo. Bạn có hai lựa chọn: Múi giờ của tài khoản và Múi giờ của Người xem Quảng cáo. Nếu múi giờ Tài khoản được chọn, thời gian bắt đầu và kết thúc đếm ngược sẽ dựa trên múi giờ đã đặt cho tài khoản Google Ads của bạn. Tuy nhiên, nếu múi giờ của Người xem quảng cáo được chọn, thời gian bắt đầu và kết thúc đếm ngược của bạn sẽ dựa trên múi giờ mà người dùng xem quảng cáo của bạn ở đó.

Bước 6: Chọn ngôn ngữ mong muốn của bạn cho Công cụ tùy chỉnh đếm ngược. Nếu ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định được chọn, bạn sẽ thấy một ví dụ ở bên phải về bộ đếm ngược sẽ trông như thế nào trong quảng cáo của mình.

Bước 7: Xem lại tất cả thông tin của bạn trong hộp thoại để biết độ chính xác và nhấp vào “ Áp dụng ” để lưu Bộ tùy chỉnh đếm ngược của bạn.

Kết luận

Tóm lại, công cụ tùy chỉnh đếm ngược sẽ giúp cho bạn dễ dàng theo dõi được lượng thời gian còn lại trên một ưu đãi. Hy vọng bạn sẽ áp dụng chúng vào trong những ưu đãi của mình cho khách hàng.

Đánh giá