Môi trường bên trong doanh nghiệp là gì?

Chắc hẳn bạn đã từng nghe môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. Trong đó môi trường kinh doanh là những yếu tố vi mô. Khi doanh nghiệp thực hiện tốt những yếu tố bên trong của mình thì sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thành công. Từ đó có thể phát triển và vươn lên khỏi những đối thủ khác.

môi trường bên trong doanh nghiệp

Vậy môi trường bên trong doanh nghiệp là gì? Và những yếu tố nào sẽ quyết định đến môi trường bên trong của doanh nghiệp? Mời bạn cùng APPNET tìm hiểu nhé.

Môi trường bên trong doanh nghiệp là gì?

Môi trường bên trong là một phần của môi trường kinh doanh liên quan đến các yếu tố khác nhau có trong tổ chức. Nó bao gồm các điều kiện, lực lượng, thành viên và sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định và hoạt động của công ty.
Môi Trường Bên Trong Doanh Nghiệp Là Gì
Nó xác định các thủ tục và phương pháp thực hiện các hoạt động trong tổ chức. Cũng như nó bao gồm tất cả các nguồn thông tin và tức thời. Chẳng hạn như các nguồn lực kỹ thuật, tài chính và vật chất của tổ chức.

Những yếu tố quyết định đến môi trường bên trong của doanh nghiệp

Hệ thống giá trị

Hệ thống giá trị của một tổ chức có nghĩa là niềm tin đạo đức hướng dẫn tổ chức đạt được sứ mệnh và mục tiêu của mình. Hệ thống giá trị của một tổ chức kinh doanh cũng xác định hành vi của nó đối với nhân viên, khách hàng và xã hội nói chung.

Hệ thống giá trị của các nhà quảng bá của một công ty kinh doanh có ảnh hưởng quan trọng đến việc lựa chọn các hoạt động kinh doanh và việc áp dụng các chính sách và thông lệ kinh doanh.

Sứ mệnh và mục tiêu

Mục tiêu của tất cả các công ty được giả định là tối đa hóa lợi nhuận dài hạn. Nhưng sứ mệnh khác với mục tiêu hẹp là tối đa hóa lợi nhuận. Sứ mệnh được định nghĩa là mục đích tổng thể hoặc lý do tồn tại hướng dẫn và ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh và hoạt động kinh tế của nó.

sứ mệnh và mục tiêu

Việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, định hướng phát triển, lựa chọn chiến lược và chính sách kinh doanh đều được hướng dẫn bởi sứ mệnh chung của công ty.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức có nghĩa là những thứ như thành phần của hội đồng quản trị, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập, trình độ quản lý chuyên nghiệp và mô hình cổ phần. Bản chất của cơ cấu tổ chức có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình ra quyết định trong một tổ chức.

Hoạt động hiệu quả của một tổ chức kinh doanh đòi hỏi cơ cấu tổ chức của nó phải thuận lợi cho việc ra quyết định nhanh chóng. Sự chậm trễ trong việc ra quyết định có thể gây thiệt hại cho một công ty kinh doanh.

cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị là cơ quan ra quyết định cao nhất trong một tổ chức kinh doanh. Nó đưa ra các quyết định chính sách chung liên quan đến hướng phát triển kinh doanh của công ty và giám sát hiệu suất tổng thể của công ty. Do đó, năng lực quản lý của hội đồng quản trị có tầm quan trọng sống còn đối với hoạt động của một công ty kinh doanh và để đạt được sứ mệnh và mục tiêu tổng thể của nó.

Văn hóa doanh nghiệp và phong cách hoạt động của quản lý cấp cao

Văn hóa doanh nghiệp và phong cách làm việc của các nhà quản lý cấp cao là những yếu tố quan trọng quyết định môi trường nội bộ của một công ty. Văn hóa doanh nghiệp thường được coi là khép kín và đe dọa hoặc cởi mở và có sự tham gia.

Trong một nền văn hóa doanh nghiệp khép kín và đầy đe dọa. Các quyết định kinh doanh được đưa ra bởi các nhà quản lý cấp cao nhất. Trong khi các nhà quản lý cấp trung và cấp cơ sở không có tiếng nói trong quá trình ra quyết định. Thiếu niềm tin và sự tin tưởng vào các quan chức cấp dưới của công ty và bí mật tràn ngập tổ chức. Kết quả là, không có cảm giác thân thuộc giữa các nhà quản lý và công nhân cấp dưới.

văn hóa doanh nghiệp và phong cách hoạt động của quản lý cấp cao

Ngược lại, trong một nền văn hóa cởi mở và có sự tham gia. Các quyết định kinh doanh được đưa ra ở cấp quản lý thấp hơn và quản lý cấp cao có mức độ tin tưởng và tín nhiệm cao đối với cấp dưới.

Giao tiếp tự do giữa quản lý cấp cao và quản lý cấp dưới là tiêu chuẩn trong loại hình văn hóa doanh nghiệp cởi mở và có sự tham gia này. Trong hệ thống mở và có sự tham gia này, sự tham gia của người lao động trong các nhiệm vụ quản lý được khuyến khích.

Chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nhân viên của công ty (tức là nguồn nhân lực) là một yếu tố quan trọng của môi trường nội bộ của công ty. Sự thành công của một tổ chức kinh doanh phụ thuộc nhiều vào kỹ năng, khả năng, thái độ và sự cam kết của nhân viên. Nhân viên khác nhau trong những đặc điểm này.

chất lượng nguồn nhân lực

Quản lý cấp cao khó giải quyết trực tiếp với tất cả nhân viên của công ty thương mại. Vì vậy, để quản lý nhân sự hiệu quả, nhân viên được chia thành các nhóm khác nhau. Các nhà quản lý có thể ít chú ý đến các chi tiết kỹ thuật của công việc được thực hiện bởi một nhóm và khuyến khích sự cộng tác của nhóm vì lợi ích của công ty.

Công đoàn

Công đoàn là một yếu tố khác quyết định môi trường nội bộ của một công ty. Công đoàn thương lượng tập thể với các nhà quản lý cấp cao về tiền lương và điều kiện làm việc của các loại nhân viên khác nhau. Một tổ chức doanh nghiệp hoạt động tốt đòi hỏi phải có quan hệ tốt giữa ban lãnh đạo và công đoàn.

Mỗi bên phải thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đã đạt được. Đôi khi, một tổ chức kinh doanh đòi hỏi phải tái cấu trúc và hiện đại hóa. Về vấn đề này, các điều khoản và điều kiện đạt được với liên đoàn lao động phải được thực hiện cả bằng văn bản và tinh thần. Nếu muốn đảm bảo sự hợp tác của người lao động cho quá trình tái thiết và hiện đại hóa.

Nguồn lực vật chất và khả năng công nghệ

Các nguồn lực vật chất như nhà máy và thiết bị, và khả năng công nghệ của một công ty xác định sức mạnh cạnh tranh của nó. Là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả và chi phí sản xuất đơn vị. Khả năng R và D của một công ty xác định khả năng giới thiệu những đổi mới giúp nâng cao năng suất của công nhân.

Nguồn Lực Vật Chất Và Khả Năng Công Nghệ

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Đặc biệt là sự phát triển chưa từng có của công nghệ thông tin trong những năm gần đây. Đã làm tăng tầm quan trọng tương đối của ‘vốn trí tuệ và nguồn nhân lực so với các nguồn lực vật chất của một công ty.

Kết luận

Tóm lại, môi trường bên trong bao gồm những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp. Nếu thiếu một trong những yếu tố trên sẽ khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy, những nhà quản lý cần quản lý và đưa ra những quyết định đúng đắn. Để giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Hy vọng qua bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về môi trường bên trong doanh nghiệp là gì. Cũng như những yếu tố quyết định đến môi trường bên trong.

Các câu hỏi thường gặp

Môi trường bên trong doanh nghiệp là gì?

Môi trường bên trong là một phần của môi trường kinh doanh liên quan đến các yếu tố khác nhau có trong tổ chức. Nó bao gồm các điều kiện, lực lượng, thành viên và sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định và hoạt động của công ty.

Những yếu tố nào quyết định đến môi trường bên trong của doanh nghiệp?

  • Hệ thống giá trị
  • Sứ mệnh và mục tiêu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Văn hóa doanh nghiệp và phong cách hoạt động của quản lý cấp cao
  • Chất lượng nguồn nhân lực
  • Công đoàn
  • Nguồn lực vật chất và khả năng công nghệ

Yếu tố công đoàn là gì?

Công đoàn là một yếu tố khác quyết định môi trường nội bộ của một công ty. Công đoàn thương lượng tập thể với các nhà quản lý cấp cao về tiền lương và điều kiện làm việc của các loại nhân viên khác nhau. Một tổ chức doanh nghiệp hoạt động tốt đòi hỏi phải có quan hệ tốt giữa ban lãnh đạo và công đoàn.

Đánh giá